Party Dish For Four

59.00

78 pieces

4 pieces Sake Nigiri

4 pieces Maguro Nigiri

4 pieces Tamago Nigiri

4 pieces Sake Tobiko

4 pieces Lazy Tuna

4 pieces Sashimi Salmon

4 pieces Sashimi Tuna

6 pieces Sake Maki

6 pieces Tekka Maki

6 pieces Kani Maki

6 pieces Kappa Maki

6 pieces Oshinko Maki

4 pieces Futo Maki

4 pieces Ura Maki

4 pieces Kushi Maki

4 pieces Salcum Maki

4 pieces California Maki